Advies

De Kruiwagen vitaliteit geeft advies bij een integrale aanpak van vitaliteit. Dit vormt de basis om werkelijk zaken te veranderen. Visievorming, doelen stellen, vertrekpunt bepalen, interventiekeuze, programmaontwerp en programma-implementatie zijn onderdelen die aan bod komen. Er wordt een duidelijke link gelegd naar duurzame inzetbaarheid. De drie pijlers daarvan zijn: werkvermogen, employability, en vitaliteit van de medewerkers. Bij integraal vitaliteitsmanagement bekijken we meerdere facetten van de organisatie om helder te krijgen waar een verbeteringsslag gemaakt kan worden. Het vertrekpunt is een nulmeting, bestaande uit MTO, PAGO en/of PMO. Vervolgens stellen we samen een interventieplan op, waarmee u direct zelf aan de slag kunt. Indien gewenst koppelen we hieraan een interventie, afgestemd op de behoefte.

Werkwijze integrale aanpak

  • Oriënterend gesprek – offerte – go/no go
  • Analyse: MTO/PMO/PAGO/organisatiescan DI
  • Visievorming i.r.t. organisatiedoelen
  • Doelen stellen
  • GAP-analyse
  • Advies
  • Interventiekeuze
  • Programma ontwerp
  • Programma implementatie
  • Evaluatie

N.B. Vitaliteitsmanagement richt zich op duurzame verandering! Daarom wordt altijd gewerkt met een langdurige aanpak. Het uitgangspunt van vitaliteitsmanagement is de visie die door de organisatie wordt omschreven. Is deze nog niet omschreven, dan gaan we daar samen mee aan de slag.   Meer informatie