PMO

Heeft u het al geregeld?

De Arbowet verplicht werkgevers een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan haar werknemers aan te bieden. Een PMO is erop gericht de gezondheidsrisico’s die het werk met zich meebrengt te voorkomen of beperken. Om deze reden bestaat een PMO niet altijd uit dezelfde testen en onderzoeken. Deze moeten tenslotte worden aangepast op de aard van de werkzaamheden om inzicht te krijgen in de gezondheidsrisico’s.┬áDeelname aan het PMO is voor medewerkers vrijwillig. Zij kunnen niet worden verplicht.

De Kruiwagen vitaliteit is voorstander van het aanbieden van Preventief Medisch Onderzoek. Het is het startpunt van waaruit gewerkt kan worden aan duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.

Een PMO kan bestaan uit

 • Vragenlijsten
 • Cholesterolpercentage
 • HDL/LDL
 • Bloedglucose
 • Bloeddrukmeting
 • Vetpercentage
 • Buikomvang
 • Gewicht
 • BMI (Body Mass Index)
 • ECG stressmeting
 • Longfunctie onderzoek
 • Beeldschermonderzoek
 • Ogentest
 • Gehoortest